• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BARODAN ENERJİSA’YA SUÇ DUYURUSU

BARODAN ENERJİSA’YA SUÇ DUYURUSU

Gaziantep Barosu sık sık kesilen elektrik kesintileri nedeniyle ENERJİSA yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HABER AĞI- Gaziantep Barosu sık sık kesilen elektrik kesintileri nedeniyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, ENERJİSA yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep Barosu sık sık kesilen elektrik kesintileri nedeniyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, ENERJİSA yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep Barosu’ndan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde:

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYET EDEN : BEKTAŞ ŞARKLI ÖNDER ALKURT    

Şehitkamil / Gaziantep ŞİKAYET EDİLEN: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. KONU : Görevi Kötüye Kullanma

AÇIKLAMA : 1) Şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Enerjisa, 15.03.2013 tarihinde yapılan ihale sonucu Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinin elektrik tedarik ve dağıtımını yapan Toroslar EDAŞ’ın hisselerinin tamanını devralmıştır. Bu devir ile 2013 yılı ve sonrasında ilimiz elektrik dağıtımının alt yapısı ve dağıtımı şikayet edilen tarafından yapılmaya başlanmıştır. Öncelikle; Elektrik enerjisi temini bir kamu hizmetidir. Üretim ve dağıtım sektöründeki özelleştirmelere rağmen devletin elektrik enerjisinin belli bir kalitede ve makul fiyatlarla sunulması konusunda sorumluluğunun devam etmesinin sebebi de budur. Ayrıca elektrik enerjisi temini bir evrensel hizmettir. Elektrik enerjisinin evrensel bir hizmet olduğu, hizmete erişimin kimi zaman yaşamsal önem taşıdığı bir gerçektir. En temel insan haklarından olan yaşama ve barınma hakları ile bağlantılı olan ve günümüzde adeta bir insan hakkı görünümünde bulunan enerjiye erişimin, sosyal politikalarla desteklenerek tüm bireylerin enerjiye erişiminin sağlanması gerekmektedir. Bir hizmetin kamu hizmeti olarak kabul edilmesi için bizzat kamu tarafından, kamu eli ile görülmesi şart değildir. . Ancak kuşkusuz ki kamu hizmeti olarak kabul edilebilecek hizmetlerin taşıdığı önem sebebi ile söz konusu hizmetlerin kamunun denetimi altında yürütülmesi zorunludur. Ayrıca anılan hizmetin ortak bir kamu yararı sağlaması, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Elektrik üretimi, iletimi dağıtımı hizmetlerinin ise bu kapsamda değerlendirileceği oldukça açıktır. Üretim ve dağıtım sektöründeki özelleştirmelere rağmen devletin elektrik enerjisinin belli bir kalitede ve makul fiyatlarla sunulması konusunda sorumluluğunun devam etmesinin sebebi de budur. 2) 5237 sayılı TCK. 6 ncı maddesine göre kamu görevlisi “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi”dir. Bu tanımda kişinin kamu görevlisi sayılması için, çalıştığı yer ve çalışma statüsü değil, yaptığı iş esas alınmaktadır. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 7 nci maddesine göre “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, görevleriyle bağlantılı olarak bilânço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm ile Dördüncü Kısım Birinci Bölüm altında yer alan suçlara ilişkin hükümler uygulanır. Zira, söz konusu personel, 4046 sayılı Kanununa çık hükmü uyarınca sadece işledikleri suçlar açısından kamu görevlisi sayılmaktadır. 3) Yukarıda açıklamış olduğumuz hususlar ile bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtımının kamu hizmeti olduğu ve bu hizmeti götüren kişilerin de kamu görevlisi kimi cezalandırılacağı hususunda kuşku bulunmamaktadır. Bu nedenle: 2020 yılı eylül ayı ile 2021 yılı 18 ocak tarihine kadar şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş kontrolünde ve sorumluluğunda olan Gaziantep ilimizde planlı ve plansız olarak en az 1090 defa elektrik kesintisi uygulanmıştır. Bu yüksek sayıda kesintilerde, yüzlerce meslektaşımız işlerini yapamaz olmuş, yüzlerde meslektaşımız çeşitli şekillerde mağdur olmuştur. Ofisimizin İnternet alt yapısı çalışmadığı için bir çok süreli dilekçelerimiz yapılamaz olmuştur. Yine Gaziantep ilimizin bir çok mahallesinde elektrik enerjisine bağlı olarak doğal gazlar çalışmaz olmuş, sınavı olan çocuk ve gençler ders yapamaz olmuşlardır. Bir çok vatandaşımız sağlık sorunları yaşar hale gelmiştir. Şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş isimli şirkete çeşitli defalar yapılan hem kişisel hem kurumsal olarak yapılan başvurular cevapsız bırakılmış, yetmemiş gibi daha da fazla kesintiler olmaya başlanmıştır. Gaziantep ilimizin bir çok basın kurumu bu hususta şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş ye çağrılar yapmıştır. Ancak yine şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri tarafından cevap dahi verilmemiştir. Yine ilimizin en soğuk günlerini yaşadığı19.01.2021 tarihinde 14 saat gibi uzun bir süre elektrik kesintisinin olması toplumun değişik kesiminden tepkiler almış olmasına rağmen şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından herhangi bir açıklama bile yapılmamıştır. şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri yaptıkları kamu hizmeti nedeniyle GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemişlerdir. Ve işlemeye devam etmektedir. Yukarıda anlatmış olduğumuz nedenlerden dolayı şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilisi/yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını saygıyla talep etmekteyiz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN