• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İMO Başkanı Çeliktürk’ten milletvekillerine çağrı

İMO Başkanı Çeliktürk’ten milletvekillerine çağrı

İMO Başkanı Çeliktürk milletvekillerine mektup göndererek şantiye şefliği ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istedi.

HABER AĞI- İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çeliktürk tarafından milletvekillerine mektup göndererek şantiye şefliği ile ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istedi.  

İMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çeliktürk, milletvekillerine “Her şantiyeye bir şef” kampanyası ile ilgili mektup göndererek, şantiye şefliğinin sağlam ve sağlıklı binalar için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Mektupta, “Bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun da bilgisi dahilinde şantiye şefliğinin kağıt üzerinde kalması korkunç ve ürkütücüdür” dedi.

HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF

Türkiye topraklarının yüzde 93’ünün aktif deprem kuşağında bulunduğunun belirtildiği mektupta, “Şantiye şefliği; yapı üretimi veya mimarlık-mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesapları ile fen ve sanat kurallarına uyumlu; genel şantiye organizasyonunun da teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetlenmesi işidir. Bu anlamda şantiye şefi bir yandan yapının fenne ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlarken diğer yandan da işçi sağlığı ve iş güvenliğinin azami ölçüde sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını sağlar” dedi.

KONTROLSÜZ VE SORUNLU BİR ALAN

Şantiye şefliği alanının son derece sorunlu olduğuna dikkat çeken mektupta, Başkan Çeliktürk  şu ifadelere yer verdi: “Mevzuatımıza göre 30.000 m2’ye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini tek bir kişi yapabilmektedir. Üstelik, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bir şantiye şefinin beş ayrı şantiyede görevini gerçekleştirebilme imkanı yoktur, olamaz da. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak da olanaksız hale gelmektedir. Maalesef yapı üretim sürecinin yöneticisi pozisyonunda olan şantiye şefliği alanı son derece kontrolsüz ve sorunludur. Mevcut durumda işin niteliği ile hiçbir alakası olmayan meslek gruplarının keyfi olarak şantiye şefliği görevini üstlenebildiği, hatta belirli bir kesimin şantiye şefliği görevini yürütecek meslek grubundan olmadığı açıkça görülmektedir”

YILDA 100 BİN RUHSAT VERİLİYOR

Yılda yaklaşık yüz bin ruhsat verildiğinin de altını çizen Başkan Çeliktürk “Son birkaç yıldır oranları düşse bile, ülkemizde her yıl 100 bin civarında inşaat ruhsatı verilmektedir. Ne yazık ki bu inşaatların büyük çoğunluğunda mühendislik hizmetleri kağıt üstünde kalıp, göstermelik olmaktan öteye geçememiştir. Bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun da bilgisi dahilinde, böylesi önemli bir görevin yasal mevzuatın içeriğinden dolayı, kağıt üzerinde kalması korkunç ve ürkütücüdür” ifadelerini kullandı.  

YASAL DÜZENLEME İSTİYORUZ

Sorunun çözümü için aşağıdaki taleplerin hayata geçmesinin son derece önemli olduğunu da dile getiren Çeliktürk “İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır” dedi.

UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMALI

Şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılmasının hayatiyet taşıdığını da ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çeliktürk “Türkiye gibi bir deprem ülkesi için, şantiye şefliği çalışma alanının işlevli ve çalışır bir düzene sokulması, şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması hayatiyet taşımaktadır. Bu anlamda uyarılarımızın dikkate alınarak gerekli yasal çalışmaların bir an önce tamamlanıp hayata geçirilmesinde, ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması ve yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük yarar vardır ”dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN